Human Rights

Strona GłównaHZNPCz ukazują się od 1994 roku. Aktualnie za publikację w tym czasopiśmie autor otrzymuje 6 punktów (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, część B wykazu czasopism naukowych, poz. 666).

Struktura HZNPCz obejmuje artykuły (w tym również publikacje studenckie), recenzje i noty bibliograficzne oraz sprawozdania. REDAKCJA JEST ZAINTERESOWANA TEKSTAMI prawników, politologów, socjologów, pedagogów, psychologów traktującymi o szeroko rozumianych prawach człowieka. Teksty (w języku polskim, angielskim lub niemieckim) przyjmowane są na bieżąco. Poddawane są ocenie dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z zasadą double-blind-review oraz procedurom zabezpieczającym przed zjawiskami „ghostwriting” i „quest authorship”. Autor nie otrzymuje za publikacje wynagrodzenia ale też nie ponosi żadnych kosztów publikacji. Oczywiście po ukazaniu się danego numeru przesyłamy egzemplarze autorskie.

Łamy HZNPCz przeznaczone są dla tekstów, które nie były dotąd publikowane.


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA TEKSTÓW DO HUMANISTYCZNYCH ZESZYTÓW NAUKOWYCH PRAWA CZLOWIEKA.