Human Rights

KontaktAdres do korespondencji tradycyjnej:
Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki
Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21
25-406 Kielce

Adresy do korespondencji elektronicznej:
redakcja@humanrights.com.pl
dystrybucja@humanrights.com.pl
elizamazur@o2.pl