KontaktAdres do korespondencji tradycyjnej:
ul. Korczaka 3/99, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Adresy do korespondencji elektronicznej:
redakcja@humanrights.com.pl
dystrybucja@humanrights.com.pl
patryk.zielinski.ck@gmail.com
Copyright
Wydawnictwo Centrum Usług Edukacyjnych, Badawczych i Profilaktycznych prof. nadzw. dr hab. Leszek Wieczorek