Tom 201. Spis treści.pdf

2. Od Redaktora.pdf

3. Piotr ARCZYŃSKI - Moc wiążąca wyroku karnego w postępowaniu cywilnym – artykuł 11 kodeksu postępowania cywilnego w świetle orzecznictwa i poglądów doktryny.pdf

4. Krzysztof CZEKAJ - Działania Aresztu Śledczego w Kielcach w zakresie prewencji przestępczości.pdf

5. Jacek DWORZECKI - Korpus Straży Więziennej i Ochrony Sądów w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Republiki Słowackiej.pdf

7. Katarzyna KITA-WAŁĘKA - Opiniowanie biegłych w aspekcie penitencjarnym.pdf

8. Paulina MATYJAS-ŁYSAKOWSKA - Zasady zatrudniania osadzonych w zakładach karnych.pdf

9. Zbigniew NOWACKI - Zastosowanie penitencjarne systemu dozoru elektronicznego w ocenie skazanych.pdf

10. Izabela NOWICKA - Zjawisko stalkingu w kontekście resocjalizacji penitencjarnej. Kilka uwag.pdf

11. Grzegorz OCIECZEK - Przestępczość młodzieży w perspektywie penitencjarnej.pdf

12. Justyn PISKORSKI - Resocjalizacja a wielokulturowość – zagadnienia konstruktyjne.pdf

13. Leszek WIECZOREK - Stres i wypalenie zawodowe w Służbie Więziennej.pdf

14. Wojciech ZALEWSKI - Sprawiedliwość naprawcza jako forma diversion w perspektywie penitencjarnej. W poszukiwaniu racjonalności.pdf